top of page

Zorgaanbod

‘Samen Sterkr’ biedt hulp aan kind en gezin. Het kan dan gaan om problemen in de ontwikkeling van het kind; je kind zit ‘niet lekker in zijn of haar vel’, heeft weinig zelfvertrouwen, is erg angstig, heeft een laag zelfbeeld, loopt vast op school of kan zich moeilijk concentreren bijvoorbeeld. Ook is er expertise op het gebied van ontwikkelingsstoornissen als ADHD of autismespectrumstoornissen. Ook bij interactie- of communicatieproblemen binnen het gezin kun je bij ‘Samen Sterkr’ terecht; onderlinge conflicten tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling, onbegrip tussen gezinsleden of problemen bij het vinden van een nieuw evenwicht na een faseovergang bijvoorbeeld.
‘Samen Sterkr’ biedt laagdrempelige en kortdurende hulp.


Zorgaanbod: Onze programma's
Logosanne-1.jpg

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet om te onderzoeken waar probleem vandaan komen of hoe ze in stand gehouden worden.

Logosanne-1.jpg

Behandeling

Behandeling kan zich richten op het kind individueel of op het gezin. Ook kan het bredere systeem (school bijvoorbeeld) bij de behandeling betrokken worden.

Logosanne-1.jpg

Trainingen

Bij 'Samen Sterkr' bieden we bij voldoende aanmeldingen tevens groepstrainingen voor ouders, kinderen en jeugdigen. Denk bijvoorbeeld aan faalangstreductietraining voor jeugdigen of een groepsaanbod ontspannen ouderschap.

Nieuw behandelaanbod
bottom of page