top of page

Behandeling

Behandeling kan zich richten op het kind individueel of op het gezin.
Ook kan het bredere systeem (school bijvoorbeeld) bij de behandeling betrokken worden.

Behandeling: Informatie

Consultaties

'Samen sterkr' is tevens beschikbaar voor consultaties binnen het onderwijs. Dit doen we zowel cliëntgerelateerd (meestal gekoppeld aan een observatie in de klas) of gericht op deskundigheidsbevordering in algemene zin. Neem vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Oplossingsgericht

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Voor kinderen en jongeren maken we bijvoorbeeld gebruik van de methodes Kids Skills en Mission Possible

Systemisch

Binnen de gezinsbehandeling wordt gebruik gemaakt van duplopoppetjes volgens de methodiek 'Een Taal Erbij'. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.
Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van elementen uit de Attachment Focused Family Therapy van D. Hughes en Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet van H. Omer.

CGT en Mindfulness

Binnen de individuele behandeling wordt er gebruik gemaakt van technieken vanuit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) om behandeling gericht op bijvoorbeeld angst of stemmingsklachten vorm te geven. CGT is erop gericht je te leren anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Voor kinderen en jeugdigen maken we bijvoorbeeld gebruik van de methode 'Denk Goed, Voel je Goed'.
Daarnaast kan er gewerkt worden met mindfulness als een manier van aandacht hebben voor jezelf in het hier en nu en te helpen ontspannen.

EMDR

Voor het verwerken van nare gebeurtenissen wordt in de praktijk gebruik gemaakt van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

EMDR is een therapie voor volwassenen en kinderen / jeugdigen die last blijven houden van een schokkende gebeurtenis. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid blijkt dat cliënten goed reageren op EMDR. 

Voor meer informatie, waaronder een voorlichtingsfilmpje voor kinderen / jongeren:

bottom of page