top of page

Tarieven

'Samen Sterkr' heeft momenteel geen contracten met gemeentes. Dit betekent dat u het hulpverleningstraject bij 'Samen Sterkr' niet vanuit de gemeente vergoed krijgt. De andere kant hiervan is dat er voor uw gezin geen dossier bij uw gemeente hoeft te zijn en mijn administratieve lasten beperkt zijn waardoor ik mijn tijd vrijwel volledig aan de hulpverlening aan uw kind en gezin kan besteden. In bepaalde gevallen kan zorg wel vanuit een PGB vergoed worden of in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, bijvoorbeeld als alternatieve zorg. Vraag dit zelf goed na bij uw verzekeraar. U dient de factuur altijd zelf te voldoen en deze eventueel zelf in te dienen bij uw zorgverzekering.

Tarieven: Informatie

Aanmelding

Het eerste telefonisch contact is altijd gratis.

Een intakegesprek bedraagt 70 euro of 100 euro (uitgebreid)

Tarief voor intake is inclusief behandelplan en eventueel behandelplanbespreking (uitgebreid pakket)

Diagnostiek

Pakket Intelligentieonderzoek 495 euro

Overige diagnostiek op basis van het uurtarief van 80 euro, afhankelijk van de af te nemen testbatterij

Tarief is inclusief testmateriaal, verwerking en interpretatie van de gegevens, rapport, adviesgesprek en indien gewenst gezamenlijk schoolgesprek

Behandeling

Een behandelsessie bedraagt 80 euro

Een behandelsessie bestaat uit 45 minuten directe contacttijd en 15 minuten voorbereiding / rapportage

Consultatie Onderwijs

cliëntgerelateerde consultatie is inbegrepen bij de diagnostiek.
Overige consultatie op basis van het uurtarief van 80 euro.

Afspraken afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren probleemloos worden afgezegd door een e-mail te sturen of de voicemail van de praktijk in te spreken. Bij later afzeggen of niet verschijnen wordt het no-show tarief in rekening gebracht van 40 euro.

Tarieven: Welkom
bottom of page