top of page

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet om te onderzoeken waar problemen vandaan komen of hoe ze in stand gehouden worden. Diagnostisch onderzoek kan zich richten op het kind als individu (intelligentieonderzoek bijvoorbeeld) maar vaker nog zal een breed diagnostisch onderzoek gericht zijn op het functioneren van een kind met zijn of haar specifieke eigenschappen, krachten en moeilijkheden waar de omgeving een bepaalde invloed op heeft en andersom.

Diagnostiek: Informatie

Kind

  • Intelligentieonderzoek

  • Sociaal-emotioneel onderzoek

  • belevingsonderzoek

  • Onderzoek naar executieve functies

Systeem

  • Gezinsdiagnostisch onderzoek

  • Schoolobservatie

Getrapt werken is een kenmerk van onze diagnostiek. We bieden maatwerk in plaats van een standaard testbatterij waarbij we niet meer doen dan noodzakelijk. Meestal zal er daarom gestart worden met een diagnostische screening.

bottom of page