top of page

Algemene voorwaarden

'Samen Sterkr' hanteert de Algemene Voorwaarden van de broepsvereniging. klik hieronder voor meer informatie.

Algemene voorwaarden en klachten: Geschiedenis

Klachten

Mocht er een klacht ontstaan, kunt u dat altijd het beste eerst met mij bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand wat we in een gesprek met elkaar kunnen oplossen. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook kunt u kijken op de website van de NVO of het SKJ voor meer informatie.

Algemene voorwaarden en klachten: Geschiedenis
bottom of page